BRF Opalen

Arkiverad information

Tidigare information från hemsidan:

23-11-22

Avgiftshöjning
Från och med 1/1-2024 höjs avgifterna för lägenheterna med 3 %
Det beror som ni alla förstår på inflation, höjda priser på fjärrvärme med 19 % från 1/1-2024, vatten och sophämtning samt en del annat som framgår av de brev ni fått i brevlådan.

23-11-22

Nu finns uppdaterade trivselregler under rubriken stadgar och regler

23-08-27

Den första september kommer Telia att avsluta sin tjänst Telia Smart Family. ni som använder er av denna tjänst, öppna appen för mer information om hur ni skall gå tillväga med med era smarta hemlösningar, som t.ex. styrning av belysning m.m. De brand och      fuktvarnare som föreningen tillhandhållit skall vara kvar och underhållas med funktionsdugligt batteri av lägenhetsinnehavaren..

.23-04-02

Nytt elpris

Från och med den 1/4-23 sänker vi elpriset med 1 krona, det nya priset blir 2,5 kr /kWh inklusive skatter och avgifter

23-03-11

En värmepump har under kvällen den 11/3 gått sönder, vilket innebär att vissa lägenhetsinnehavare saknar värme. Tyvärr finns ingen möjlighet till eventuell åtgärd innan söndag 12/3. Vi hoppas ni har förståelse för detta


23-11-17

Äntligen skall Fabriksgatan asfalteras. Detta innebär att den kommer vara avstängd för trafik och parkering under vecka 47


23-12-28

Kallelse till extrastämma den 31/1-2024 Kl.17,30 i föreningslokalen på Storgatan 15 Stadgeändring enligt kallelse som du kan läsa genom att klicka på länken Extrastämma 2024

23-12-18

På grund av ett trasig rör, måste vi tyvärr stänga av vattnet den 19/12 mellan 08,00-10,00 för reparation. Allt varmvatten är avstängt medans vissa bostäder och lokaler kan ha tillgång till kallvatten


22-12-27

Tyvärr måste vi meddela att vi haft inbrott i garaget.
Det som vi kunde se var att 2 motorcyklar och en moped har förstörts, om
något stulits är oklart i dagsläget. Ni som har bilar i garaget kolla gärna era fordon om gärningsmannen orsakat några skador, i så fall hör av er till Sven-Erik Pedersen på tfn. 076–8382849. Den här killen har tagit sig in när någon kört ut, så vi vill verkligen be er vara uppmärksamma på obehöriga i trapphus, källargångar och garage. Kolla gärna när ni går kör in eller ut i garaget att ingen obehörig smiter in. Det samma gäller i vid passering till trapphus, använd med fördel armbågskontakten för att stänga dörren när ni passerat.
Vi kommer så fort som möjligt korta den tid som garageporten står öppen vare sig den öppnas inifrån eller utifrån, så framöver kan inte porten öppnas medan ni hämtar ert fordon.

Som ni säkert uppmärksammat står dörren till cykelrummet i garaget ofta öppen, så vänligen stäng den efter er, för gärningsmannen kom in i cykelrummet och stal en cykel. Vi försvårar för tjuven om dörren är stängd.
Händelsen är naturligvis polisanmäld och när genomgång av övervakningsfilmerna var gjord, genomfördes en väldigt noggrann brottsplatsundersökning av polispatrullen, och som jag förstod var utredningsläget gott.
Stort tack till Polisen som la mycket tid och energi på denna händelse.

Hoppas vi kan hjälpas åt med ovanstående för att minska risken för inbrott i lägenheter, förråd och garage

Med vänlig hälsning
Sven-Erik Pedersen
Ordförande, Brf Opalen

22-12-18

Vår hjärtstartare är monterad på Köpmansgatan 1A utanför Lasses kontor. Tänk på att skåpet är larmat.
Vi riktar ett stort tack till Falkenbergs Sparbank Framtidsbanken för det generösa bidraget

22-12-18

Telia har skrivit att mångårigt avtal med Via play, vilket innebär att våra TV kanaler kommit tillbaka, om du av någon anledning inte ser dessa starta om din box från inställningsmenyn.

22-12-15

Efter gårdagens styrelsemöte, där det framkom att en del medlemmar upplevde det som för kallt i lägenheterna, har styrelsen beslutat att gå tillbaka till normalläge gällande uppvärmningen. Vi beslöt också att anlita en konsult för en totalöversyn av vårt värmesystem för att få ett grepp om hur statusen är, för att senare kunna ta beslut om eventuella åtgärder

22-11-27

Bygglov/kungörelse kring Hjulet 3
Du kan läsa läsa den här

22-11-20

Vi behöver medlemmarnas hjälp

Som ni säkert sett, så har föreningen en tom lokal för uthyrning
Fd. Liki & Leos frisörsalong på Nygatan. Känner ni någon eller har forum för sådan information, hjälp oss gärna att saluföra lokalen. 
Om ni skulle hitta någon intressent be dom då ta kontakt med någon i styrelsen eller vår fastighetsskötare som kan vidarebefordra till oss.
Vi tjänar alla på att den blir uthyrd så snart som möjligt

Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida
Tack på förhand!


2022-10-09

Här hittar du information om HSB kontorets öppettider

Läs mer här 
För kontakt via mail klicka här

2022-10-02

Viktig information om ditt kanalutbut på Tv:n
Klicka på länken för mer information och om hur du håller dig uppdaterad
Telia

2022-09-18

Håll utkik i din brevlåda, för inom kort kommer information kring avgiftsförändringar, kostnad för el och lite annan nyttig information som är viktig för dig som lägenhetsinnehavare

2022-09-18

Takbytet går nu in i nästa fas med Köpmansgatan, arbetet fortskrider enligt plan med en för tillfället försening på ca: 14 dagar. Ni är naturligtvis välkomna med frågor kring detta till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan

2022-05-27

Information om takbytet till vår lokalinnehavare

Takbyte Brf Opalen, Falkenberg
Om du klickar här öppnas ytterligare information till dig som lokalinnehavare

2022-05-27

Fortsättning av takbytet 

Vecka 33 återupptas arbetet med vårt takbyte med Köpmansgatan 1-5
Klicka här för att läsa med utförlig information

2022-04-03

Takbyten

Lite förändring i turordningen av takbytet. Efter Storgatan 17 a-d kommer fortsättningen av takbytet att ske på Köpmansgatan 1 för att sedan fortsätta med Storgatan 15. Detta beror på att man inte får in material till takbytet innan ställningarna är borta vid infarten Storgatan 17

2022-04-03

Kungörelse

Kungörelse enligt Plan och bygglagen

Klicka här för att se dokumentet

2022-03-14

Takbyten

Nu är det dags att dra igång arbetet med takbytet på våra fastigheter. Vecka 12 kommer ställningar att byggas på fastigheterna Storgatan 15, Storgatan 17 A-D. Därefter kommer arbetet med att byta takbeklädnad och plåtsargar att påbörjas. Det kommer även att utföras en del målning och plåtarbeten. Som ni säker förstår kommer detta att påverka vår boendemiljö i olika grad. Vi hoppas att ni kommer att ha överseende med detta. När det gäller gräsmattorna framför fastigheterna på Storgatan 17 A-D kommer dessa att nyttjas för placering av arbetsbodar samt parkering för entreprenörer. Kan även bli aktuellt för någon av våra lägenhetsinnehavare, att parkera där på grund av att vi måste ta deras parkeringar i anspråk för ställningar. All övrig parkering på dessa platser er INTE tillåten och kommer att beivras. Löpande information efter utdelad information i er brevlåda kommer endast att delges via denna hemsida. Information kring takbytet gällande övriga fastigheter kommer att delges senare när vi har en mer exakt tidsplan för dessa. Har ni frågor eller funderingar skriv med fördel ett mail till styrelsen så skall vi svara så fort vi kan. Det finns en länk till mailen längs upp på denna sida "Kontakta oss"


2022-02-23

Takbyten

Vi kommer att under våren och hösten 2022 byta ut takbeläggningen och plåtsargarna på samtliga tak i föreningen. Detta kommer att innebära en del störningar, framförallt med ställningar kring alla fastigheter. Detta kommer att genomföras i olika etapper. Uppehåll kommer att göras under sommarmånaderna. Mer information kommer i din brevlåda inom kort. Har du frågor kring detta kontakta någon i styrelsen

2022-02-22

Cykelrensningen

Nu är cykelrensningen klar, och vi vill härmed påminna om att alla hjälps åt med att hålla ordning och reda i våra cykelrum och skjul. Tacksam om ni som har cyklar som inte används kontinuerligt placerar era cyklar i något av cykelrummen i garaget (gott om plats), så kan de som cyklar dagligen få plats med sina cyklar i skjulen eller rummen i markplan. Tyvärr hittas en mängd skräp, alltifrån bilbatterier, ljusstakar , gamla cykeldelar m.m. som innebär ökade kostnader för föreningen för omhändertagande av detta.
Vi vill samtidigt tala om för er att det har hittats gamla möbler i källargångarna som har slängts. Det är under inga omständigheter tillåtet att slänga eller förvara egendom i förrådsgångar eller källargångar.

(
Det är ett krav från Brandmyndigheten att de allmänna utrymmena i fastigheten alltid hålls helt fria från material som kan hindra framkomligheten eller börja brinna. Trapphuset är dessutom Räddningstjänstens väg för att hjälpa er vid en eventuell utryckning.
Som hyresgäst är ni enligt hyreslagen skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt uppträda så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.)

Det som kommer att hittas där kommer ovillkorligen att slängas och debiteras föreningen. Så ni som slänger era gamla möbler och annan egendom i källaren, sluta med detta omedelbart, det kommer att ekonomiskt drabba alla medlemmar i vår fina föreningen. Detta är naturligtvis inte ok.
Det innebär även en ökad arbetsbelastning för vår fastighetsskötare som kan lägga denna tid på mycket viktigare uppgifter än att plocka upp efter andra, som inte följer föreningens regler och stadgar

2021-11-28

Information om parkeringarna på Nygatan
Läs mer här

21-07-30

Viktig information från styrelsen

Tyvärr fortsätter stora störningar från lusthuset, berör framför allt de som har balkonger och sovrum mot gården. Många innehavare har fått hela sin nattsömn förstörd, vid ett flertal tillfällen, vilket naturligvis inte är förenligt med BRF Opalens stadgar och ordningsregler, därför är vi nu tvungna att vidta följande åtgärder, trots att vi meddelat om vad som gäller via hemsida, skrivelser i trapphus och information på lusthuset.

Lusthuset kan endast bokas och får endast nyttjas till kl.22.00.
Därefter skall iordningställande ske och lusthuset låses och lämnas
Gäller från 2021-07-30 och tills vidare

Detta innebär alltså att lusthuset inte får nyttjas efter kl. 22.00, veckan alla dagar och oberoende av verksamhet.
Bokningsappen kommer att så fort som möjlig ändras till följande tider:

06,00-10,00
10,00-14,00
14,00-18,00
18,00-22,00

Det bokningar som finns i systemet kommer att finnas kvar, under förutsättning att inga ytterligare störningar sker

I övrigt gäller de ordningsregler som finns att läsa på hemsidan och anslagna på lusthuset
Avsteg från dessa regler kan tyvärr påverka din möjligheter att boka lusthuset i framtiden.


20-12-25

Vi vill påminna om att sortera era sopor rätt, platta till era kartonger. Kärlen räcker inte till och vi måste eventuellt utöka vårt miljöhus. Detta kommer att innebära stora kostnadsökningar, som vi lägenhetsinnehavare får stå för. Det kan också innebära att vi måste ta parkeringar i anspråk för att bygga ut. Sopor som inte kan eller skall sorteras i miljöhuset återvinnas på Sandladans miljöstation.

Vänligen respektera de regler som gäller för sopsortering i föreningen.

20-12-21

 Om ni är i behov av att byta utrustning för trådlös överföring i lägenheten, teckna INTE abonnemang med Telia. Beställ utrustning på telefon 90 200 och betala kontant vid leverans.

20-12-18

Styrelsen beslöt efter budgetmötet i november att inte höja månadsavgiften för lägenheter eller lokaler för 2021, men däremot höja avgiften för parkering och garageplatser med 25% från 21-01-01

21-07-27

Grovtvätten på Nygatan 22 är reparerad och åter i drift

21-07-20

Tyvärr är grovtvätten på Nygatan 22 ur funktion, men undersökning och åtgärd pågår. Vi återkommer här på hemsidan när den åter är i bruk

21-07-19

Då det återigen uppmärksammats att ordningsreglerna för vårt lusthus på gården inte följs, vill vi i från styrelsens sida påminna om att höga ljudnivåer inte är tillåtet och framförallt inte efter klockan 22.00. Den som bokar lusthuset har ansvar, även för sina gäster. Tänk på att det ekar väldigt inne mellan våra fastigheter. Hoppas ni alla berörda kan ta till er detta och följa regelverket, så vi slipper ta till åtgärder som kan begränsa tillgången till lusthuset.

21-07-10

Nytt grillbord vid lusthuset. Det är byggt ett nytt grillbord vid lusthuset, för att slippa ha mindre grillar på marken, vilket kan bli jobbigt. Det kommer även en plåttunna för aska och kol under vecka 29. Observera att tunnan endast är för aska och kol, inte sopor, matrester, tändvätska eller uttjänta engångsgrillar. Detta sorteras enligt föreningens regler om sopsortering
Vi kommer att efter sommaren utvärdera detta försök och om det mot förmodan inte sköts enligt de regler som finns på staketet vid grillbordet, kan eventuellt grillbordet komma att försvinna igen.

Med hopp om många fina grillstunder
Styrelsen Brf Opalen

21-06-28

Har du ingen plats att parkera din moped?
Nu kan du hyra en mopedplats i cykelrummet längs in till höger i garaget, tag kontakt med HSB-kontoret för tecknande av avtal

2021-06-28

Styrelsens sammansättning efter årsstämman
Klicka här

21-06-07

Kungörelse enligt plan- och bygglagen (PBL)
Läs kungörelsen här

21-05-27

Kallelse till årsstämman den 15/6 Kl.18:00 i Folket hus, Falkenberg
Läs kallelsen i sin helhet här

21-05-27

Då våran valberedning har valt att avsluta sitt uppdrag för föreningen söker vi nu med ljus och lykta efter ett par medlemmar i föreningen som kan tänka sig att hjälpa till med detta uppdrag kommande år. Vi är därför mycket tacksamma om ni som kan tänka er detta viktiga uppdrag, hör av er till någon i styrelsen för mer information.

Tack på förhand!

21-05-19

Information om nytt cykelrum och nya mopedplatser

Länk till informationen

21-03-25
Garage och parkeringsplatser

BRF Opalen har som målsättning att se över sina garage och
p-platsavtal i föreningen, då många av avtalen är väldigt gamla och inte har uppdaterats på flera år. Denna översyn är nödvändig, för att det ska bli lika villkor på alla avtalen, samt att vi måste följa det regelverk och villkor som gäller for parkerings och garageplatser.

Detta innebär att samtliga avtal för garage och parkeringsplatser sägs upp, per den 31/3-2021 och att nya avtal kommer att tecknas med de lägenhetsinnehavare som har garage eller parkeringsplats idag, och som önskar behålla sin plats

Du har fått information om detta i din brevlåda som du naturligtvis skall läsa. Du kan också läsa mer om detta om du klickar på länken nedan. Har du frågor kring detta så tag kontakt med någon av kontaktpersonerna i ärendet. Du hittar kontaktuppgifter i informationsbladet
Länk till informationen