BRF Opalen

Stadgar och regler


Opalens stadgar

Normalstadgar HSB bostadsrättsföreningar Ver.5

Läs stadgar

Ordningsregler

Dessa regler skall ses som ett komplement till stadgarna

Läs reglerna