Logotyp-Vaelkommen-till-HSB-brf-Opalen-Falkenberg-4.png
 

Välkommen till

 Brf Opalens hemsida

Vi hoppas att du kommer att öppna och läsa information på sidan med jämna mellanrum

Här kommer fortlöpande information från vår styrelse, fastighetsskötare Lars Nilsson samt om olika projekt inom föreningen

Hoppas ni kommer att trivas med vår hemsida


Har du förslag på innehåll eller kanske någon bild är du välkommen att höra av dig med ett mail till hemsideansvarig

opalen-fbg@telia.com

Glöm inte bifoga fil eller bild.

IMG_4406.JPG

Hälsningar

Styrelsen BRF Opalen

2020-08-10

Kungörelse Hjulet 3 enl. PBL

Läs mer här

2020-05-16

Årsstämman 2020

Årets stämma kommer att hållas på Folket Hus i Falkenberg onsdagen den 24/6  Kl 18.30. På grund av rådande omständigheter är det mycket viktig att hålla distans och vi kommer därför att hålla mötet i en stor lokal där vi kan sprida ut oss. Vi kommer i år inte att erbjuda kaffe med tillbehör efter mötet då det kan vara svårt med hygienen. Hoppas ni vill vara med och påverka föreningens framtid genom att närvara på stämman. Tänk också på att du kan lämna fullmakt till annan person om du inte vill eller kan närvara. Blankett för detta bifogades med kallelsen

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

2020-05-16

Våra trapphus

Då det vi tillfällen kommit till styrelsens kännedom att man förvarar sopor i trapphuset tills man har vägarna förbi miljöhuset, så vill vi å det bestämdaste påminna om att detta under inga omständigheter är tillåtet. Det samma gäller andra brännbara föremål, (kläder dörr mattor m.m. som kan orsaka påverkan människors hälsa vid eventuell brand.

Detta är reglerat i lagen om skydd mot olyckor 2003:778

2020-03-15

Parkeringsplatser

Vi vill påminna om att föreningen endast har parkeringplatser som är uthyrda, om dessa inte nyttjas av medlemmen eller hyresgästen kan dessa inte användas av någon annan. Dessa får inte heller lånas eller hyras ut i andra hand.(gäller även kortare period) De skall åter tillfalla föreningen för vidare uthyrning till någon i vår parkeringsplatskö

Vi har avtal med Securitas om parkeringbevakning, så ring

077-176 70 00 och meddela reg nummer och perkeringsplasnummer så kommer överträdelsen att beivras och vi slippar förhoppningsvisalla diskussioner om våra parkeringsplaser.

Har du frågor om hur du ligger till i kön, ta kontakt med vår fastighetskötare Lasse, så fär du besked. Numret hittar du under rubriken "Fastighetsskötare"

2020-03-15

Biltvätt i garaget

Då det uppmärksammats att anhöriga och vänner till boende nyttjar vår tvättplats i garaget vill vi ifrån styrelsen påminna om att detta inte under några omständigheter är tillåtet. Den är endast till för boende i föreningen. (Våra medlemmar är inte intresserade av att betala biltvätt för obehöriga)

2020-02-17

Så här fungerar andrahandsuthyrning

Läs dokumnetet genom att klicka här

Se ordningsreglerna i sin helhet Klicka här

2018-07-07

Information från länsförsäkringar i händelse av skada

Läs mer genom att klick här

Tidigare nyheter:

Klicka här