Logotyp-Vaelkommen-till-HSB-brf-Opalen-Falkenberg-4.png
 

Bisfenol A i dricksvatten.

 

Brf Opalen gjorde under 2009 relining av våra avlopp och vattenledningar och det har under 2013 i ett flertal inslag från Aktuellt/Rapport kommit fram att bisfenol A kan läcka ut från dessa relinade rör, speciellt varmvatten.

 

Därför beslutade styrelsen att anlita samma laboratorier som

Kemikalieinspektionen använt sig av (ALS Scandinavias)

 

Resultatet från dessa prover gav att det för varmvattnet blev 0,16 mikrogram/liter

För kallvattnet var 2 prover under rapporteringsnivån 0,010 mikrogram/liter

Och ett prov blev 0,013 mikrogram/liter.

 

Styrelsen har inväntat Kemikalieinspektionens rapport om hur vi skall hantera denna situation därför hänvisar vi till nedanstående uttalande från kemikalieinspektionen.

 

Ingen risk för människors hälsa

En riskbedömning baserad på de halter som har uppmätts i dricksvatten (kallvatten direkt från kranen) visar inte på någon risk för människors hälsa. Efsa:s, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nuvarande bedömning visar inte på någon risk för hälsan även om man enbart konsumerar varmvatten direkt från kranen.

Varmvatten direkt från kranen bör varken drickas eller användas i matlagning. Kemikalieinspektionen anser dock att säkerhetsmarginalen till skador på hälsan inte är tillräcklig om ett spädbarn dagligen får mjölkersättning blandad på ljummet vatten taget direkt från kranen.

Eftersom Efsa för närvarande genomför en ny riskvärdering för bisfenol A vill Livsmedelsverket invänta denna innan slutlig ställning tas i frågan.

 

Protokoll från ALS Scandinavia finns att tillgå för den som vill fördjupa sig i ärendet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Opalen