Logotyp-Vaelkommen-till-HSB-brf-Opalen-Falkenberg-4.png
 

Här sparas de artiklar som anses för gamla att ligga under rubriken nyheter

2019-05-30

Svar på frågor från årsstämman

Frågan om sopkärlen på Nygatan utanför Gallerian är tillräckligt många. Locken går inte att stänga och fåglarna sprider sopor lite varstans.

Fastighetsägaren är vidtalad om problemet och har  lovat att se över kärlen.

Kan man får störningsersättning för störningar från nybygget "Nya Gallerian"

Har underökt frågan och har inte kunnat få fram att detta är möjligt, utan man får gilla läget. Bygget pågår 07,00-16,00 vardagar vilket innebär att störningar inte uppstår kvällar och helger.

2019-05-04

Störningar i vår bokningssystem

Då vår server som sköter vårt bokningssystem är gammal och sliten behöver den bytas. Detta innebär att under onsdagen den 8/5-2019 när det byts mot en ny kan det uppstå en del störningar. Vi hoppas det inte skall bli några problem för er. Skulle era bokningar inte funka så prova igen lite senare eller dagen efter.

Styrelsen, Brf Opalen

2019-03-03

Föreingen behöver Er hjälp

Då föreningens nuvarande revisor flyttar ifrån föreningen behöver vi välja en ny på årsstämman  i maj. Vi efterlyser även en revisorsuppleant. Så vår förhoppning är att ni kanske kan tänka er att hjälpa till med detta, eller du kanske känner någon som kan vara intresserad, vänligen ta då kontakt med valberedningen eller någon i styrelsen. För att föreningen skall fungera så bra som möjligt är det av stor vikt att vi alla tar ansvar.

Styrelsen och valberedningen tackar på förhand.

2019-02-14

Kungörelser enl Plan och Bygglagen (PBL)

Läs här

2019-01-31

Skriva motioner till årsstämman

Sista dag för att din/er motion skall behandlas på

årsstämman är 2019-02-27

Läs mer om hur det går till genom att klicka här

2019-01-27

F.d Jc lokalen och F.d smartworks

Nu börjar det närma sig slutet av renoveringen av F.d JC lokalen

Om ni skulle känna till intressenter för någon av lokalerna F.d JC och F.d Smarworks på Nygatan är vi i styrelsen mycket tackamma om ni kan hänvisa till någon i styrelsen eller vår fastighetsskötare Lars Nilsson som kan vidarebefodra till styrelsen

Namn, telefonnummer och e-post finner du under rubriken "styrelsen"

Styrelsen kommer naturligtvis att marknadföra dessa lokaler på flertalet platser för att så snart som möjligt skriva avtal med nya hyresgäster.

2018-10-25

Kungörelse enl Plan och Bygglagen (PBL)

Läs här

2018-06-25

Information om GDPR

För att läsa, klicka här

HSB kontrets öppettider i sommar

För att läsa, klicka här

2018-06-17

Information om F.d. JC lokalen

Som ni säkert sett är det rörigt i lokalen. Detta beror på att vi för ett tag sedan tog beslutet att totalrenovera. Detta kom vi fram till efter ha förhandlat med ett flertal potensiella hyresgäster. Vår förhopning är naturligtvis att detta skall underlätta en framtida uthyrning.

Renoveringen beräknas vara färdig under september månad.

2018-06-17

Styrelsen

Efter årstämman 2018 har styrelsen fått en förändring med ytterligare ledamöter, vilket vi tycker är väldigt roligt. (tack till valberedningen för ett bra arbete) Är du nyfiken på vilka det är, kikar du in under rubriken "Styrelsen till vänster på sidan.

2018-03-13

Årsstämma

Årsstämman är bestämd till 17/5-2018  Kl 18:30 på Folkets hus

Kallelse kommer i er brevlåda inom kort

Välkomna!

2018-02-08

Nya stadgar för Brf Opalen

Klicka här för att komma till de nya stadgarna Dessa finns även att tillgå under rubriken stadgar & regler

2018-02-08

Avgifter för andrahandsythyrning

Från och med 1/4-2018 kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Du kan läsa med genom att klicka här

2018-01-04

Information till medlemmar och hyresgäster

Kungörelse enligt plan och bygglagen PBL gällande Hjulet 5 och del av Hjulet 3 Nybyggnad flerbostadshus med 116 lägenheter, utbyggnad av galleria och parkeringsdäck

Klicka här för att läsa hela kungörelsen

2017-12-16

F.d JC och Frösundalokalen

För tillfället pågår förhandlingar med ny hyresgäst till f.d. JC lokalen och vi i styrelsen ser hoppfullt på dessa förhandlingar. När det gäller f.d. Frösunda har vi för tillfället ingen intressent, så ni får hemskt gärna sprida informationen om den lediga lokalen. Skulle ni ha någon som är intresserad be då dessa ta kontakt med styrelsen. Nummer och namn hittar ni på här under rubriken "styrelsen"

2017-09-20

PARKERINGSDÄCKET GALLERIAN

Äntligen har allt vårt arbete med fastighetägare, kommun och polis gett resultat, vilket innebär att nu är det stängt upp till parkeringen på kvällar och helger.

Vi vill ifrån styrelsen rikta ett riktigt stort tack till alla som varit med och påverkat, polisanmält och tjatat på de olika instanserna.

Hoppas att ni kan få tillbaka en riktigt god nattsömn nu.

IMG_0980834.JPG

2017-06-07

INFORMATION TILL BOENDE PÅ NYGATAN OCH FABRIKSGATAN

Information angående parkeringen på Gallerian

Läs mer

2017-04-23

VALBEREDNING !

Vi står utan en komplett valberedning, det är av stor vikt att vår förening har en fungerande sådan. så nu är styrelsens förhoppning att vi kan få några medlemmar som visar intresse för denna mycket viktiga funktion.

Ni som är intresserade av att hjälpa till mot en liten ersättning anmäler detta till någon av styrelsens medlemmar eller med fördel på mail till opalen-fbg@telia.com

Styrelsen tackar på förhand!

2017-03-16

OBS! Ny information ovanstående datum

Viktig information om bokningsappen på mobil och pad

På grund av bytet av Telias switchar hade vi en tillfällig IP adress, den är nu återställd och du måste göra lite ändringar för att bokningarna av tvättstuga m.m. skall fungera igen

Klicka på "Läs mer" så kommer du till dokumetet med information om vad du behöver gör för ändringar på dina enheter

Läs mer

2016-12-11

Öppettider HSB Kontoret Jul och nyår

Läs mer

2016-11-06

Förlängt avtal med Telia

Styrelsen har beslutat att förlänga avtalet med Telia, gällande TV, telefoni och data. I detta avtal ingår nya och modernare digitalboxar samt ny router. Datahastigheten höjs även till 100 Mb/100 Mb.

Vi återkommer framöver med ytterligare information.

2016-10-17

Information ang Apotekarn 4

Förändring av verksamhet

Länk till Kungörelse

2016-09-30

Information ang Hjulet 5

Nybyggnation flerbostadshus 118 lägenheter

Länk till Kungörelse

Länk till Detaljplan Hjulet 5

2016-11-30

Viktig information angående byte av router och digitalboxar!

Informationen finns även på anslagstavlan i entréerna

Telia bredband

 Föreningen har förlängt avtalet med Telia, gällande Fiber/bredband.

Hastigheten har höjts från 100/10 Mbit/s till 100/100 Mbit/s.

I avtalet ingår ny router och två nya digitalboxar.

Klicka här för att läsa om hur du får tillgång till den nya utrustningen.

2016-07-22

Ny sandlåda

Nu finns en ny barnsäker sandlåda i trädgården. Kommer även ett lock till lådan så att katterna kan hållas undan, så var snäll och lägg på detta när ni lämnar.

2016-05-31

Sophantering!

I morgon den 1/6-2016 låses samtiga sopnedkast och då tas även våra ny sopsorteringshus i bruk. OBS ! Dessa är låsta så glöm inte din lägenhetsnyckel när du skall slänga matavfall och hushållsopor

2016-05-23

Ny hantering av matavfall och hushållssopor

För att se dokumentet klicka här

2015-12-15

Får man röka på balkongen

Läsa hela dokumentet klicka här

2015-05-30

Viktig information om kostnaderna för balkongerna

Läs mer

2015-04-09

TV-kanalerna är tillbaka

Läs mer

2015-04-01

Förändring av TV-utbud

1:e april ändras vårt TV-utbud

Läs mer

2014-01-15

Vattenprov

Läs mer

2014-01-15

Tips om entrédörrarna

Läs mer

2014-01-15

Balkongerna

Läs mer

2014-01-15

Återvinningkort

Läs mer

2014-01-15

Nya ordningsregler för lusthuset

Läs mer

2014-02-13

Ny avgift för gästlägenhet & samlingslokal

Läs mer

2014-04-02

Nya dokument gällande föreningens försäkringar

Läs mer

2014-04-24

Klagomål katter

Läs mer

2014-04-28

Nytt i menyn. Styrelsen svarar på gästboken

Läs mer

2014-07-02

Svar från Miljö & Hälsa samt ägarna till

P-däcket

  Läs mer

2014-05-28

Nytt möte med kommunen ang. balkongerna

   Läs mer

2014-05-18

Skrivelse från miljö & hälsa ang. parkeringsdäcket

Läs mer

2014-05-05

Svar från ordförande ang.parkeringsdäcket

Läs mer

2014-10-10

Nu är det klart!

Bygglovet är beviljat för vår renovering av våra balkonger

Läs mer

2015-01-15

Ny information om balkongprojektet

  Läs mer

2015-03-26

Besiktningsrapport balkonger

Besiktning av de 12 första balkongerna är avklarade.

Läs mer

2015-03-02

Informtion demontering av balkonger

Demontering av ionbalkonger ut mot Fabriksgatan, Nygatan och Köpmansgatan kommer att påbörjas V11

Läs mer

2015-02-23

Informtion låsning av dörrar

Styrelsen har beslutat att låsa vissa av entrédörrarna mot innegården. ( Gäller Nygatan + Fabriksgatan )

Läs mer

2015-02-05

Viktig informtion om innergården under byggtiden

Under nästa vecka kommer nedsågning av balkonger påbörjas.

Av säkerhetsskäl kommer entréerna mot innergården att stängas, när arbeten sker i närheten.

Läs mer