Logotyp-Vaelkommen-till-HSB-brf-Opalen-Falkenberg-4.png
 

Gästlägenhet och samlingslokal, Storgatan 15

Föreningen har ett övernattningslägenhet, som får användas av maximalt 5 övernattande gäster till bostadsrättsföreningens medlemmar, samt en samlingslokal, som får användas av föreningens medlemmar till stillsamma sammankomster

Övernattningslägenheten får hyras max 3 nätter i sträck (många medlemmar vill ha chans att hyra)

 

Vem har hand om uthyrningen

Bokning sker via bokningssystemet på internet, och vid den tidpunkt då uthyrningen skall äga rum fungerar Er nyckeltagg. (tidigast Kl.12,00)

Frågor kring lägenheten eller lokalen besvaras av Cathrin Arvidsson eller Lars Nilsson. Deras telefonnummer finner du under rubriken "Styrelsen"

             För allas trevnad har styrelsen tagit fram några enkla ordningsregler

för hyra av dessa lokaler, och vilka bostadrättsföreningens medlem är

             ansvarig för att dessa följs, och naturligtvis även för de gäster som

             vistas i lokalerna

                  

           Regler för gästlägenhet och samlingslokal

 

Gästlägenhet:

 • Lägenheten bokas på internet via bokningssystemet och får hyras högst 3 nätter i sträck av samma medlem i föreningen. (Alla måste få en chans att hyra lägenheten)
 • Maximalt antal övernattande är 5 personer oavsett ålder.
  (Detta för er säkerhet.)
 • Pris 300:- per natt som debiteras via er avgiftsavi
 • Totalt rökförbud gäller alla utrymmen
 • Husdjur får inte vistas i lägenheten
 • Samtliga utrymmen skall städas efter användandet, detta innebär avtorkning av bord, bänkar, toalett och handfat. Tömning av papperkorgar samt dammsugning och moppning av samtliga golvytor
 • Tomglas skall slängas i miljöhuset och hushållsopor i därför avsedda kärl i våra sopsorteringar.
 • Om städning ej är genomförd eller undermålig enligt ovan debiteras 800:- till medlem som hyrt lägenheten. Den bedömningen görs av lägenhetsansvarig från styrelsen eller fastighetsskötaren..
 • Lägenheten skall vara städad och lämnad senast klockan 12.00 då ny hyresgäst har tillträde.
 • Glöm inga tillhörigheter då ni inte kommer att ha tillträde till lokalen efter hyrestidens slut.

  Samlingslokal:
 • Samlingslokalen bokas på internet via bokningsystemet
 • Lokalen får endas hyras för stillsamma sammakomster (Boende ovanför)
 • Lokalen kan ej bokas om lägenheten är uthyrd
 • Pris 500:- per tillfälle och debiteras via er avgiftsavi
 • Plats för ca:30 personer
 • Totalt rökförbud gäller i hela lokalen
 • Husdjur får ej vistas i lokalen
 • Samtliga utrymmen skall städas efter användandet, detta innebär avtorkning av bord, bänkar, toalett och handfat. Tömning av papperkorgar samt dammsugning och moppning av samtliga golvytor
 • Tomglas skall slängas i miljöhuset och hushållsopor i därför avsedda kärl i våra sopsorteringar.
 • Om städning ej är genomförd eller undermålig enligt ovan debiteras 800:- till medlem som hyrt lokalen. Den bedömningen görs av lägenhetsansvarig från styrelsen eller fastighetsskötaren.
 • Lokalen skall vara städad vid sammankomstens avslutande.

  Trevlig vistelse
  Styrelsen Brf Opalen