Gästlägenhet och samlingslokal, Storgatan 15

Föreningen har ett övernattningslägenhet, som får användas av maximalt 5 övernattande gäster till bostadsrättsföreningens medlemmar, samt en samlingslokal, som får användas av föreningens medlemmar till stillsamma sammankomster

Övernattningslägenheten får hyras max 3 nätter i sträck (många medlemmar vill ha chans att hyra)

 

Vem har hand om uthyrningen

   Bokning sker via bokningssystemet på internet, och vid den tidpunkt då uthyrningen skall äga rum fungerar Er nyckeltagg. (tidigast Kl.12,00)

Frågor kring lägenheten eller lokalen besvaras av Cathrin Arvidsson eller Lars Nilsson. Deras telefonnummer finner du under rubriken "Styrelsen"

För allas trevnad har styrelsen tagit fram några enkla ordningsregler

för hyra av dessa lokaler, och vilka bostadrättsföreningens medlem är

             ansvarig för att dessa följs, och naturligtvis även för de gäster som

             vistas i lokalerna

    

           Regler för gästlägenhet och samlingslokal

 

Gästlägenhet: