Dörrautomatik entrédörrar.

Eftersom en del medlemmar känner sig lite otrygga med att våra nya entredörrar står öppna några sekunder vid varje öppningstillfälle har styrelsen beslutat att omprogramera dörrautomatiken så att när dörren har gått till sitt yttersta läge kan man genom att trycka på armbågskontakten en gång, så avbryts öppningsproceduren och dörren stängs.

Ur energisynpunkt är detta också ett litet bidrag i vår jakt på att minska vår energinota.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf OpalenIMG_3435.JPG