Här sparas de artiklar som anses för gamla att ligga under rubriken nyheter

2019-11-28

Agiftshöjningar inför 2020

Klicka på läs mer för information kring de höjningar som kommer att ske 1/1-2020

Läs mer

2019-10-06

Kameraövervakning i garage och miljhus

Klicka på läs mer för ytterligare information kring detta

Läs mer

2019-09-06

Nya taggläsare i garaget

För att höja säkerheten ytterligare från garaget och in i källargångarna, har taggläsare monterats på dörrar från garaget till källargångarna Köpmansgatan och Nygatan. Vi kommer även inom kort uppdatera kameraövervakningen med nya och fler kameror i garaget.

2019-03-13

Inbrott och flera försök

Tyärr har vi nu i föreningen utsatts för inbrott och försök till inbrott i källare och garage. Därför vill jag nu be er alla att vara mycket nogranna med att stänga samtliga dörrar efter er, framförallt i källaren. Samtliga dörrar till trapphus och källargångar skall alltid vara stängda.

Återigen, ha kontrollpå att ingen smiter in när ni går igenom våra ytterdörrar. Dörrarna stänger fortare om ni åter trycker på armbågskontakten när ni gått igenom.

Frågor kring detta ställs med fördel till Ordföranden för föreningen

2018-10-06

Uppdaterade ordningsregler för Brf Opalen

När det gäller renovering med hög ljudnivå som kan störa grannar, såsom t.ex. bilning, rivning av väggar m.m. gäller följande tider.

Vardagar 08.00-18.00, lördagar 10.00-16.00 och söndagar är detta inte tillåtet.

2020-02-10

Kungörelse "Hjulet5"

Kungörelse enligt 9 kap 41a och b § plan och bygglagen (PBL)

Läs mer här

2020-02-06

Kungörelse "Bygglov Hjulet 3"

Kungörelse enl.PBL gällande Hjulet 3

Är du berörd och har synpunkter skriv ut sidan 1, kommentera och lämna in till Falkenberg kommun eller maila enlig information i bifogad fil

Läs mer

2019-11-28

Kungörelse

Kungörelse enl.PBL gällande Lejonet 20

Läs mer

2019-10-06

Cykelrensning

För att skapa mer plats för cyklar kommer vi att genomföra en cykelrensning inom kort. Ni har fått lappar i brevlådan för att märka de cyklar som ni vill ha kvar. Omärka cyklar kommer att tas omhand. Det finns även ett rum längst in i garaget (innanför cykelrummet) där man kan parkera cyklar som ni kanske inte tänker använda för tillfället.

Var vänliga att hjälpa oss med cykelmärkningen, så att det blir rätt från start

2019-05-30

Svar på frågor från årsstämman

Frågan om sopkärlen på Nygatan utanför Gallerian är tillräckligt många. Locken går inte att stänga och fåglarna sprider sopor lite varstans.

Fastighetsägaren är vidtalad om problemet och har  lovat att se över kärlen.

Kan man får störningsersättning för störningar från nybygget "Nya Gallerian"

Har underökt frågan och har inte kunnat få fram att detta är möjligt, utan man får gilla läget. Bygget pågår 07,00-16,00 vardagar vilket innebär att störningar inte uppstår kvällar och helger.

2019-05-04

Störningar i vår bokningssystem

Då vår server som sköter vårt bokningssystem är gammal och sliten behöver den bytas. Detta innebär att under onsdagen den 8/5-2019 när det byts mot en ny kan det uppstå en del störningar. Vi hoppas det inte skall bli några problem för er. Skulle era bokningar inte funka så prova igen lite senare eller dagen efter.

Styrelsen, Brf Opalen

2019-03-03

Föreingen behöver Er hjälp

Då föreningens nuvarande revisor flyttar ifrån föreningen behöver vi välja en ny på årsstämman  i maj. Vi efterlyser även en revisorsuppleant. Så vår förhoppning är att ni kanske kan tänka er att hjälpa till med detta, eller du kanske känner någon som kan vara intresserad, vänligen ta då kontakt med valberedningen eller någon i styrelsen. För att föreningen skall fungera så bra som möjligt är det av stor vikt att vi alla tar ansvar.

Styrelsen och valberedningen tackar på förhand.

2019-02-14

Kungörelser enl Plan och Bygglagen (PBL)

Läs här

2019-01-31

Skriva motioner till årsstämman

Sista dag för att din/er motion skall behandlas på

årsstämman är 2019-02-27

Läs mer om hur det går till genom att klicka här

2019-01-27

F.d Jc lokalen och F.d smartworks

Nu börjar det närma sig slutet av renoveringen av F.d JC lokalen

Om ni skulle känna till intressenter för någon av lokalerna F.d JC och F.d Smarworks på Nygatan är vi i styrelsen mycket tackamma om ni kan hänvisa till någon i styrelsen eller vår fastighetsskötare Lars Nilsson som kan vidarebefodra till styrelsen

Namn, telefonnummer och e-post finner du under rubriken "styrelsen"

Styrelsen kommer naturligtvis att marknadföra dessa lokaler på flertalet platser för att så snart som möjligt skriva avtal med nya hyresgäster.